Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr. Némethi László szerkesztése:  "A forradalom Tatán"

Fakász Tibor: A falvak forradalma

 

"Dadon 27-én este idegenek és kocsmai részegek leverték a községi tanács V.B., az anyakönyvi hivatal, iskola, pártház, és szövetkezeti iroda címeres tábláját."

"Dadon is a községen átvonuló tüntetők végezték el a jelképrombolást, amit másnap, október 28.-án reggel követett a forradalomhoz méltóbb felvonulás. Nagy tömeg vonult a vendéglőtől  a kultúrotthonhoz zászlóval, énekkel, jelszavakkal.

"Dadon a már említett október 28.-ai, reggeli felvonulás a kultúrotthoni nagygyűlésbe tokollott. Ezt Dudka Károly öntő, régi szociáldemokrata nyitotta meg. 31 fős Forradalmi Nemzeti Bizottmányt választottak a lakosság minden rétegéből. 8 fős Intéző Bizttságot is választottak, akik a tanácselnöktől, a V.B. titkár jelenlétében átvették a község kulcsait, pénztárát, aktáit. ---R. István szemen köpte az elnököt, mivel a feleségét 1953-ban a beadás szabotálásáért elvitette. Id. D. Bálint szintén szidta az elnököt, mivel az ő feleségét is elvitette 1953-ban a közellátás veszélyeztetése vádjával. Megmondták neki, hogy a községben ne mutatkozzék, tartózkodjék a lakásán."

"Dad és Kocs Nemzeti Bizottságai nem adták át a hatalmat, nem ismerték el Községi Tanács V.B.-t, nov. 4.-e után is keményen kitartottak a forradalom mellett. Így aztán az új, kádári hatalomnak rendőrséggel, karhatalommal kellett felszámolni őket."

"Dadon például a Forradalmi Nemzeti Bizottmány nov. 26-án gyűlést tartott a tanácsházán Küldöttséget menesztettek a Nagy-Budapesti Központi Munkástanácshoz. Aztán megfogalmazták követeléseiket:

1. Ki az oroszokkal!

2. Szabad választásokat! A község maga választhassa meg vezetőit!

3. Szüntessék be a deportálásokat!

4. Önkormányzat a községnek!"

"Dec. 7.-én este nyolckor a kúlturotthonban tartottak nagygyűlést. Felolvasták a Nagy-Budapest Központi Munkástanács határozatát. "Paraszt Politikai Tanácsot" választottak, amely független a Tanács V. B.-től, és a Tatabányai Központi Munkástanáccsal lesz összeköttetésben. A Paraszt Politikai Tanács hattagú Intéző Bizottságot választott. Ez a bizottság december 10-én éjjel tizenegyig foglalkozott K. Endre /tanács V.B.-elnök/ és V. Elemér /iskolaigazgató/ ügyével. A tanácselnököt kényszerítették lemondásra.